2013-05-18

Birdwatching in Bhutan 10 (18 - 30 April, 2013)

Warblers

Buff-barred Warbler (Pele La)

Hume's Leaf Warbler (Pele La)

Buff-barred Warbler (Pele La)

Hume's Leaf Warbler (Pele La)

Hume's Leaf Warbler (Pele La)

Greenish Warbler (Pele La)

Chestnut-crowned Warbler (Dochu La)


Chestnut-crowned Warbler (Yonkhola)
Whistler's Warbler (Pele La)

Yellowish-bellied Bush Warbler (Trumsing La)

Chestnut-headed Tesia (Pele La)

No comments:

Post a Comment